Författararkiv: gbgarbetspsykologi

Om gbgarbetspsykologi

Sven-Olof Krantz Jag är leg. kbt-psykolog, certifierad UGL-handledare av Försvarshögskolan och GDQ-certifierad (Group Development Questionnaire) av Susan Wheelan. Jag är medlem i Försvarshögskolans projektgrupp som har till uppgift att kontinuerligt förädla UGL-konceptet och jag har skrivit flera fördjupningstexter som ingår i UGL-materialet 2008 version 2010. Beteendevetarexamen tog jag 1991 vid Göteborgs universitet, är utbildad Mental tränare vid Örebro universitet 1987, diplomerades som elittränare i fotboll 1984 samt tog ingenjörsexamen 1971. Mellan 1991 och 2010 har jag varit anställd vid Psykologiska institutionen Göteborgs Universitet som lärare. Jag undervisade på Psykolog-, och Personalvetarprogrammet samt fristående kurser i bl.a. ledarskap, gruppsykologi, konflikthantering, kommunikation, samtal- och intervjumetodik, rekrytering, handledning etc. Jag undervisar fortfarande inom Göteborgs universitet bl.a. på Idrottshögskolan i Göteborg i ledarskap och gruppsykologi. Under mina 26 år (1963 – 1989) som anställd, inom SKF Sverige AB, har jag haft fördelen att inneha flera olika befattningar; arbetsledare, projektledare, kvalitetschef samt personal- och utbildningschef. Detta har givit mig en unik inblick i om hur människor upplever sin situation, utifrån den position de har inom företaget. Det är bl.a. denna kunskap jag använder mig av i min egen konsultverksamhet. Som konsult inriktar jag mig på arbets- och organisationspsykologi inom både privata organisationer såväl som offentliga organisationer. Sedan 1986 har detta skett inom ramen för Göteborgs Arbetspsykologi AB.

Sven-Olof har tilldelats priset C.E.T.A.

Comiflex  är en unik storsatsning på kompetensutveckling. Genom projektet satsar Europeiska Socialfonden (ESF) 18,3 miljoner på 29 industritillverkande företag i Sjuhärad och Region Halland.Projektet handlar främst om strategisk kompetensutveckling. Den centrala målsättningen är att skapa förutsättningar för såväl företag som arbetstagare att anpassa sig … Läs mer

Logisk uppföljning

Den logiska uppföljningen av din ugl-kurs! Ta gärna del av Psykologuppsatsen ”Nyckeln till effektivare arbetsgrupper”.